Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu     

    członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu    

    członkowskiego powyżej 10 lat

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

  25,-

5.

Legitymacja członkowska

  5,-

                  Uwaga:

                 1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

                 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na

                     podstawie karty ewidencyjnej członka.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2021 R.

RODZAJ POŁOWU

ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW

RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI                    W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie

pełna

200 zł

450 zł

Wody nizinne – bez wód górskich

 niepełna

150 zł

400 zł

ULGA I**- 50%:

  • młodzież szkolna i studenci w wieku17-24 lata,
  • kobiety od 60 roku życia***
  • mężczyźni od 65 roku życia***
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności).

 

 

 

100 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

 

 

75 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULGA II-75%:

  • członek uczestnik  do 16 lat***
  • odznaczeni Odznaką  PZW        Złotą z Wieńcami

 

50 zł (wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

 

38 zł (wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

 

 

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

 

 

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%

  50  zł                      25 zł                              12 zł

 50 zł

OKRESOWY

 

1-dniowa wody nizinne i górskie

 

  40 zł

  70 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

 

  60 zł

110 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

 

  80 zł

140 zł

     * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka.

 

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

WPISOWE CZŁONKA UCZESTNIKA – 12 zł.

Uwaga:

Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy sa zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawe przy ul. Twardej 42 - od pn. do pt., w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

ZASADY
WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE NA WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO W ROKU 2020

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie trwale umieszczonych znaków w legitymacji członkowskiej.

 

Dlaczego wzrosły składki okręgowe?

  Zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW nr 135/ZO/2019 z 28.10.2019 r., składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 roku wynosi: 200 zł (wody górskie i nizinne) i 150 zł (wody nizinne – bez wód górskich). Pierwsza ze składek wzrosła o 30 zł, druga o 20 zł.

Wzrost pozostałych składek całorocznych uiszczanych przez wędkarzy, którym przysługują ulgi, jest proporcjonalnie mniejszy. Na przykład osoby korzystające z 50-procentowej ulgi: młodzież szkolna, studenci, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia, odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW i osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – zapłacą 75 zł za całoroczne wędkowanie w wodach nizinnych naszego Okręgu (tj. 10 zł więcej niż w roku 2019).

Podniesienie składek o te kwoty podyktowane było wzrostem wielu kosztów, m.in.: czynszu, transportu, energii elektrycznej czy opłat dzierżawnych za użytkowane akweny. Warto przypomnieć, że składki uchwalane przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW od lat należą do najniższych w kraju, a udostępniany wędkarzom areał wód stale rośnie. Do wędkowania przeznaczonych jest blisko 30 tys. ha wód, w tym kilkadziesiąt jezior w okolicy Płocka, Włocławka i Szczytna, a także wiele obwodów rzecznych Narwi, Wisły i Bugu oraz mniejszych rzek, jak np. Nurzec, Brok, Orzyc, Jeziorka, Rządza, Świder, Mołtawa, Szkwa czy Utrata. Jest to znaczący areał wód, który Okręg zobowiązany jest zarybiać i chronić.